Solceller tar över marknaden

Allt fler människor blir mer miljömedvetna, samtidigt som restaurangerna som fokuserar på ekologisk mat växer och blir allt större. Det råder ingen tvekan om att Sverige är ett land i framkant och vi märker av en ökande efterfrågan på tjänster som har en konkret miljöpåverkan. Något som är mycket positivt såklart. Det är inte fören vi gemenskap väcker ett intresse som en förändring på riktigt kan ske. Ett utav de nyare fenomenen som fullkomligt exploderat på senare tid är solceller, ett ämne vi tänker avhandla här idag.

Solceller tar vara på solenergin

Prispress och konkurrens bland elbolagen har funnits under många år men numera är det till och med möjligt att sälja el tillbaka till sitt elbolag i det fall man har mer än vad man behöver. Det är något som leverantörer utav solceller trycker hårt på. Solceller är en typ av anläggning som installeras och monteras antingen på ditt egna tak på huset hemma eller ovanpå annan anläggning. Alltifrån stora fastighetsbolag till villaägare omfamnar konceptet. När man installerar dessa glasliknande plattorna som suger åt sig solens strålar och omvandlar dessa till förnybar, användbar, energi så kan man bli i stort sätt självförsörjande. Det är en initialt större investering för själva byggnationen men när den väl är på plats så är man inte i samma utsträckning beroende av ett externt elbolag. Skulle det vara så att man till och med utvinner mer energi än vad så behövs så har man kan som sagt till och med sälja elen tillbaka till sitt elbolag.

Stockholm en stor marknad för solceller

I Stockholm har intresset för solceller vuxit stort på senaste tiden, särskilt i takt med de nya skattesubventionerna. Stockholm är en stad längst östra Sveriges kust med en stor mängd sol varje år. Solceller är ett perfekt alternativ för stockholmarnas energibehov.